profile
Utbildningar & Tjänster

Garmin 1000

G1000 är ett integrerat system som presenterar all relevant flyginformation på två stora skärmar. En revolutionerande design ger nya nivåer av situationsmedvetenhet, enkelhet och säkerhet till besättningen. Systemet är anpassat…

Mudry CAP 10

Mudry CAP 10 är ett enmotorigt skolflygplan som är speciellt framtaget för utbildning i avancerad flygning. Inuti sitter man sida vid sida med varandra och den relativt höga marschhastigheten gör…

Cessna C172 Skyhawk

Cessna C172 Skyhawk är ett enmotorigt allmänflygplan med fyra sittplatser. Modellen är högvingat och finns i ett flertal versioner med olika motoralternativ och instrument. Den finns även med ställbar propeller…

Piper PA28 Cherokee

Piper PA28 Cherokee är ett av världens vanligaste propellerdrivna allmänflygplan. Det är ett fyrsitsigt enmotorigt helmetallplan som är lågvingat med en stabilator. Modellen finns i ett flertal versioner med olika…