profile
Utbildningar & Tjänster

Piper PA28 Cherokee är ett av världens vanligaste propellerdrivna allmänflygplan. Det är ett fyrsitsigt enmotorigt helmetallplan som är lågvingat med en stabilator. Modellen finns i ett flertal versioner med olika motoralternativ och instrument. Den finns även med ställbar propeller och infällbart landställ. Första versionen flög första gången 1960 och sedan dess har över 30 000 plan tillverkats.

PA28Piper PA28 Cherokee är ett av världens vanligaste propellerdrivna allmänflygplan. Det är ett fyrsitsigt enmotorigt helmetallplan som är lågvingat med en stabilator. Modellen finns i ett flertal versioner med olika motoralternativ och instrument. Den finns även med ställbar propeller och infällbart landställ. Första versionen flög första gången 1960 och sedan dess har över 30 000 plan tillverkats.

En teknisk kurs är designad för att ge dig kunskaper om hur flygplanet är uppbyggt. Alla våra tekniska kurser innehåller dessutom en operativ kurs där flygplanets hantering diskuteras. Till grund för den här kursen ligger flyghandboken (POH) för en PA-28-181 och innehåller avsnitten systembeskrivning, normala procedurer, nödprocedurer och prestandaberäkningar. I dokumentarkivet finns tillgång till allt du behöver och kursen avslutas med ett tekniskt prov som innehåller 40 typspecifika frågor.

Om kursen görs via en av våra samarbetspartners kommer deras drifthandbok ligga till grund där eventuella skillnader markeras.