profile
Utbildningar & Tjänster

Mudry CAP 10 är ett enmotorigt skolflygplan som är speciellt framtaget för utbildning i avancerad flygning. Inuti sitter man sida vid sida med varandra och den relativt höga marschhastigheten gör det även till ett bra reseflygplan. Totalt har ungefär 300 flygplanplan tillverkats sedan slutet av 60-talet i tre olika varianter.

CAP10Mudry CAP 10 är ett enmotorigt skolflygplan som är speciellt framtaget för utbildning i avancerad flygning. Inuti sitter man sida vid sida med varandra och den relativt höga marschhastigheten gör det även till ett bra reseflygplan. Totalt har ungefär 300 flygplanplan tillverkats sedan slutet av 60-talet i tre olika varianter.

En teknisk kurs är designad för att ge dig kunskaper om hur flygplanet är uppbyggt. Alla våra tekniska kurser innehåller dessutom en operativ kurs där flygplanets hantering diskuteras. Till grund för den här kursen ligger flyghandboken (POH) för en CAP 10B och innehåller avsnitten systembeskrivning, normala procedurer, nödprocedurer och prestandaberäkningar. I dokumentarkivet finns tillgång till allt du behöver och kursen avslutas med ett tekniskt prov som innehåller 40 typspecifika frågor.

Om kursen görs via en av våra samarbetspartners kommer deras drifthandbok ligga till grund där eventuella skillnader markeras.