profile
Utbildningar & Tjänster

Cessna C172 Skyhawk är ett enmotorigt allmänflygplan med fyra sittplatser. Modellen är högvingat och finns i ett flertal versioner med olika motoralternativ och instrument. Den finns även med ställbar propeller och infällbart landställ. Totalt har över 42 500 plan tillverkats sen mitten av 60-talet.

C172Cessna C172 Skyhawk är ett enmotorigt allmänflygplan med fyra sittplatser. Modellen är högvingat och finns i ett flertal versioner med olika motoralternativ och instrument. Den finns även med ställbar propeller och infällbart landställ. Totalt har över 42 500 plan tillverkats sen mitten av 60-talet.

En teknisk kurs är designad för att ge dig kunskaper om hur flygplanet är uppbyggt. Alla våra tekniska kurser innehåller dessutom en operativ kurs där flygplanets hantering diskuteras. Till grund för den här kursen ligger flyghandboken (POH) för en C172S och innehåller avsnitten systembeskrivning, normala procedurer, nödprocedurer och prestandaberäkningar. I dokumentarkivet finns tillgång till allt du behöver och kursen avslutas med ett tekniskt prov som innehåller 40 typspecifika frågor.

Om kursen görs via en av våra samarbetspartners kommer deras drifthandbok ligga till grund där eventuella skillnader markeras.