profile
Utbildningar & Tjänster

För att få flyga ett flygplan måste man ha ett flygcertifikat. Med ett privatcertifikat Private Pilot License (PPL) får man flyga med kompisar och familj till en delad flygkostnad. Det finns i stort sett ingen begränsning på vilka flygplan man får flyga med det här certifikatet bara det är godkänt för enpilotsoperation. Till det här certifikatet kan man dessutom knyta andra behörigheter som att flyga i mörker eller med sjöflygplan.

En av de vackraste upplevelserna som finns är att sväva fram i mörkret över en stad full av levande ljus. Med mörker menas att solen har sjunkit ner sex grader under horisonten tills den passerar sex grader under horisonten på väg upp igen. För att få flyga under den här perioden måste man knyta en mörkerbehörighet (NQ - Night Qualification) till sitt certifikat.

Att flyga avancerat innebär en helt ny dimension av frihet där hela flygplanet utnyttjas. För att få utnyttja flygplanet på det här sättet måste man genomgå en utbildning för avancerad flygning (AR - Aerobatic Rating). Dessutom måste flygplanet vara certifierat inom aerobatic category.