profile

Nu finns det en ny teknisk kurs för Bellanca Super Decathlon på flygcert.com!

Den här kursen är framtagen tillsammans med Nordic Aerobatic Center som har tillgång till en maskin med registreringen SE-GUV på Skå-Edebys flygfält väster om Stockholm. Kursen är framtagen framförallt för utbildning till Aerobatic Rating enligt de nya EASA-reglerna. Men självklart kan du höra av dig om du enbart vill flyga in dig på maskinen eller veta mer om dess egenskaper.