profile

Nu finns Flygcert Flygutbildning även på Instagram!

Följ oss för att inte missa några nyheter när både material och plattform utvecklas. Ni kommer även få följa oss bakom plattformen och vad vi hittar mellan flygningarna. Gå in på instagram.com/flygcert #Flygcert