profile
Utbildningar

G1000 är ett integrerat system som presenterar all relevant flyginformation på två stora skärmar. En revolutionerande design ger nya nivåer av situationsmedvetenhet, enkelhet och säkerhet till besättningen. Systemet är anpassat till en rad olika flygplansmodeller och har på senare år blivit ett av världens mest populära flygtillbehör.

G1000G1000 är ett integrerat system som presenterar all relevant flyginformation på två stora skärmar. En revolutionerande design ger nya nivåer av situationsmedvetenhet, enkelhet och säkerhet till besättningen. Systemet är anpassat till en rad olika flygplansmodeller och har på senare år blivit ett av världens mest populära flygtillbehör. Garmin är ett amerikanskt företag som gör navigations- och kommunikationsutrustning för flyg- och konsumentmarknaden. Bolaget bildades under namnet ProNav redan 1989 av Gary Burrell och Min Kao innan de senare bytte namn efter de båda ägarna (GarMin). Sedan starten har bolaget sålt över 126 miljoner GPS:er världen över.

G1000 faller under kategorin EFIS (electronic flight instrument system) vilket betyder att man måste genomgå en skillnadsutbildning innan användning. En skillnadsutbildning måste göras med en behörig flyglärare och efter utbildningen ska den dokumenteras i flygdagboken. För att förbereda sig infor flygningen bör man genomgå en teoretisk utbildning innan man sätter sig i planet så man har en grundläggande uppfattning på knappar, reglage och funktioner.

Den här kursen är uppbyggd för att förbereda dig inför en skillnadsutbildning. När du köper kursen får du direkt tillgång till kursmaterialet på sidan och du kan börja studera direkt. Kursen består av fem kursdelar som som i tur och ordning går igenom hela G1000-systemet. Till varje kursdel finns ett litet minitest för att kontrollera din nyvunna kunskap. Kursen avslutas med en skolprov som innehåller 40 frågor och efteråt får du ett intyg på genomförd utbildning. En av kursdelarna är typspecifik eftersom motorinstrumenten varierar beroende på vilket flygplan du flyger. Därför kommer den kursdelen endast finnas tillgänglig om du gör kursen integrerat med en av våra teknisk kurser.

Om kursen görs via en av våra samarbetspartners kommer deras drifthandbok ligga till grund där eventuella skillnader markeras.