profile
Utbildningar

För att få flyga ett flygplan måste man ha ett flygcertifikat. Med ett privatcertifikat Private Pilot License (PPL) får man flyga med kompisar och familj till en delad flygkostnad. Det finns i stort sett ingen begränsning på vilka flygplan man får flyga med det här certifikatet bara det är godkänt för enpilotsoperation. Till det här certifikatet kan man dessutom knyta andra behörigheter som att flyga i mörker eller med sjöflygplan.

Förhandskrav

För att påbörja utbildningen till privatflygare finns det inga speciella förhandskrav men en sökande ska ha fyllt 17 år vid en uppflygning. Dessutom ska en medicinsk undersökning göras innan den första ensamflygningen. Kunskapsmässigt är det rekommenderat att ha god förståelse i matte, fysik och engelska så man kan tillgodogöra sig kursen på ett korrekt sätt. Innan certifikatet utfärdas kommer Transportstyrelsen inhämta ett uttdrag från polisens brottsregister. Är du osäker går det bra att kontakta Transportstyrelsen för mer information.

Bra att man har access till materialet ett tag även efter avslutad teorikurs. Jag tänker att jag kommer läsa igenom det här några gånger till (särskilt vissa delar) under den praktiska delen av utbildningen.

Johan / Elev

Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska utbildningen omfattar nio stycken ämnen och måste läsas på en godkänd flygskola. När utbildningen är klar ska man skriva ett skolprov innan man examineras hos Transportstyrelsen. Alla ämnen är fristående så man kan läsa ämne för ämne innan man går vidare. Den praktiska utbildningen ska innefatta minst 45 timmars flygning varav minst 10 timmar ska vara ensamflygning med läraren på marken. Under ensamflygningen ska en navigeringsflygning på minst 150 nautiska mil genomföras med landning på minst två flygplatser förutom startflygplatsen. När teorin är godkänd och man är färdig med den praktiska flygningen ska man flyga upp för en godkänd kontrollant.

Vår kurs innefattar alla nio ämnen som alla är uppdelade i ett antal parter. En part innahåller ett antal kursdelar som man läser en efter en. En kursdel avslutas med ett Mini Test (MT) som består av fyra frågor av det man precis läst. När alla MT är godkända i en part låser det upp ett Diagnostic Test (DT) som består av femton frågor. När även dessa är godkända så låser de upp det slutliga Qualifying Test (QT) som består av tjugo unika frågor. Alla prov är tidsbegränsade och man har ett visst antal försök på sig innan de låser sig. Skulle man misslyckas och låsa ett prov måste man kontakta oss innan man får fler försök.

I alla ämnen har vi dokumentarkiv som länkar till relevanta regelverk och måldokument.

010

Ger dig kunskaper om organisationer, regelverk och bestämmelse som berör flygningen.

040

Ger dig kunskaper i hur människan påverkas av flygning och hur man tolkar vissa signaler man får till hjärnan under flygning.

070

Ger dig grundläggande kunskaper i hur du förväntas bete dig i olika luftrum och flygsituationer.

020

Ger dig kunskaper om flygplanets huvuddelar och mer detaljerade kunskaper hur ett luftfartyg fungerar.

050

Ger dig grundläggande kunskaper i hur olika väder uppstår och hur du tolkar väderkartor och vädersituationen före och under din flygning.

080

Ger dig grundläggande kunskaper i aerodynamik och hur flygplanet påverkas av olika fenomen och flygsituationer.

030

Ger dig kunskaper om flygplanets prestanda och hur det ska lastas och varför, så att det flyger optimalt.

060

Ger dig grundläggande kunskaper i hur jorden fungerar och hur vissa navigationsinstrument i flygplanet och på marken skall användas.

090

Ger dig grundläggande kunskaper i hur radioutrustning och kommunikation mellan dig och trafikledningen skall utföras.

Behålla certifikatet

När man fått sitt certifikat är det i stort sett giltigt så länge man lever. I certifikatet har man behörigheter för vilka typer och operationer man får genomföra. SEP(L) (Single Engine Piston - Land) är den vanligaste behörigheten för en privatflygare och den är giltig i två är. Har man flugit minst 12 timmar de senaste 12 månader och gjort 12 starter och 12 landningar räcker det att en timme av dessa är med en godkänd flyglärare för att förnya den behörigheten, annars behöver man göra en PC (proficiency check) som är en sorts kontrollflygning.

Support

Vi tillhandahåller endast en utbildningsplattform med ett pedagogiskt utbildningsmaterial. För att läsa kursen kontaktar du någon av våra samarbetspartners som tillhandahåller utbildningen. Om du enbart är intresserad av materialet kan du köpa det här. Inne på sidan finns det tillgång till forum där man kan ställa eventuella frågor under kursen gång. Samtidigt finns det hela tiden möjlighet till mejlkonversationer med flyglärare i respektive ämne. Lektionstillfällen planeras och erbjuds hos den flygskolan du väljer att läsa kursen.