profile
Utbildningar

En av de vackraste upplevelserna som finns är att sväva fram i mörkret över en stad full av levande ljus. Med mörker menas att solen har sjunkit ner sex grader under horisonten tills den passerar sex grader under horisonten på väg upp igen. För att få flyga under den här perioden måste man knyta en mörkerbehörighet (NQ - Night Qualification) till sitt certifikat.

NQUtbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen ska innefatta minst fem timmars mörkerflygning varav minst tre av dessa måsta vara med en instruktör. Eftersom utbildningsperioden är relativt kort gäller det att vara väl förberedd när man ska flyga. Utbildningsmaterialet vi tillhandahåller är anpassat efter både de nationella och internationella regelverken och uppdateras löpande när nya regler träder i kraft. Därför är materialet lämpligt både för nya och erfarna piloter som vill hålla sig uppdaterad. Förutom kursmaterialet finns alla nödvändiga regelverk lättillgängliga inne på sidan.

Kursen är uppdelad i tre stycken parter - regelverk, människan och navigering. Varje part består av ett antal kursdelar som man ska gå igenom. I slutet av varje kursdel finns ett minitest för att kontrollera kunskaperna. När man gått igenom alla kursdelar i en part så låser det upp ett diagnostiskt prov och när de är klara är man redo för det slutliga skolprovet. För att utbilda sig med det här materialet måste man gå genom en godkänd flygskola som vi samarbetar med. När kursdatumet löper ut kan man förlänga prenumerationen. Det är som att hela tiden ha en fullt uppdaterad bok med sig.

Man blir klar med utbildningen genom ett godkännande av skolchefen. Det krävs således ingen ny uppflygningen för den här behörigheten. Dessutom är mörkerbehörigheten giltig så länge certifikatet hålls giltigt.